top of page

Cenník

Cena bez DPH/Cena s DPH

Vodiči motorových vozidiel jednej skupiny B / C / D / TAXI                                          60€/72€

Vodiči motorových vozidiel skupiny  C+E                                                                    70€/84€

Vodiči motorových vozidiel skupiny  D+E                                                                    70€/84€

Vodiči motorových vozidiel skupiny C+D+E                                                                80€/96€

Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu skupina B                                             60€/72€

Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu C/ E/ D/ T                                            80€/96€

 

Odobratý VP                                                                                                          90€/108€

 

Preskúmanie psychickej spôsobilosti                                                                        90€/108€

 

3 priestupky                                                                                                          90€/108€

 

Odborné poradenstvo pre vodičov                                                                          240€/288€

 

Vystavenie duplikátu                                                                                                20€/24€

Dotestovanie skupín                                                                                                 20€/24€


 

Individuálny prístup ku klientom  - v prípade vyšetrení viacerých vodičov je možnosť zrealizovať vyšetrenie v priestoroch Vašej firmy.
 

bottom of page