top of page

Dopravno – psychologické vyšetrenie vodiča

Kto je povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu podľa skupín VP?

 

  1. žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E

  2. vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E

  3. vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Pravidelné psychologické vyšetrenia je potrebné absolvovať každých päť rokov. Nad 65 rokov každé 2 roky. 

 4. vodca malého plavidla, člen posádky

bottom of page