top of page

Dopravno – psychologické vyšetrenie vodiča

U koho posudzujeme psychickú spôsobilosť?

 

 1. u vodičov osobných motorových vozidiel

 2. u vodičov nákladných vozidiel (vnútroštátna aj zahraničná preprava)

 3. u vodičov autobusov (vnútroštátna aj zahraničná preprava)

 4. u vodičov taxislužby

 5. u vodičov na odporúčanie lekára

 6. u vodičov, ktorí žiadajú o vrátenie vodičského oprávnenia (odobratý VP)

 7. u vodičov s 3 priestupkami

Ak v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušíte pravidlá cestnej premávky, za ktoré vám uložia pokutu vo výške 60 eur a viac, policajti vás automaticky pošlú na

 • doškoľovací kurz

 • preskúšanie odbornej spôsobilosti

 • preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a

 • preskúmanie psychickej spôsobilosti

Vynechanie niektorej z povinností alebo neúspech na preskúšaní či preskúmaní znamená pre vodiča automaticky odobratie vodičského oprávnenia. Vodič ho potom znovu získa len po absolvovaní autoškoly a psychotestov.

 8.   u žiadateľov o vodičské oprávnenie všetkých skupín

 9.   u učiteľov autoškôl – inštruktorov

 10. u vodičov nad 65 rokov

 11. u vodcov malého plavidla, člen posádky

Pravidelným psychologickým vyšetreniam po dosiahnutí veku 65 rokov v lehote každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
a) vodiči C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b) vodiči s právom prednostnej jazdy, na prepravu nebezpečných vecí, zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Posúdenie psychickej spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia, zamerané na posúdenie základných psychických funkcií, ktoré vplývajú na bezpečnosť pri vedení motorových vozidiel. Posudzujeme schopnosť rýchlo a presne reagovať na vonkajšie podnety, koncentráciu pozornosti, toleranciu stresu, schopnosť vizuálneho prehľadu, neverbálneho logického myslenia, overujeme tendenciu k riskantnému správaniu v dopravných situáciách a schopnosť venovať pozornosť dvom rôznym úlohám.

bottom of page